Casa Verde 2016

Lista solicitanților - persoane fizice acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, publicată la data de 12 mai 2017.
Precizăm că în Comitetul de Avizare al AFM din 12.05.2017 au fost aprobate primele 50 de dosare aferente fiecărui județ (Alba – Vrancea)

Lista solicitanților - persoane fizice acceptate în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, publicată la data de 12 mai 2017
Precizăm că în Comitetul de Avizare al AFM din 12.05.2017 au fost aprobate primele 50 de dosare aferente fiecărui județ (Alba – Vrancea)

Alba

Arad

Arges

Bacau

Bihor

Bistrita-Nasaud

Botosani

Braila

Brasov

Bucuresti

Buzău

Călărași

Caras-Severin

Cluj

Constanta

Covasna

Dambovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomita

Iasi

Ilfov

Maramures

Mehedinti

Mures

Neamt

Olt

Prahova

Salaj

Satu Mare

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timis

Tulcea

Vaslui

Valcea

VranceaLista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 10.05.2017, publicată la data de 10 mai 2017

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timis

Tulcea

Vaslui

Valcea

Vrancea

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro

Precizăm că în Comitetul Director din 10.05.2017 au fost înaintate spre respingere dosarele analizate in perioada 26.04.2017-09.05.2017, respectiv primele 50 de dosare din judeţele Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea si Vrancea. 
Analiza dosarelor va continua, respectându-se acelaşi algoritm, ordinea numărului de înregistrare şi ordinea alfabetică a judeţelor.

Lista solicitanților - persoane fizice respinse în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, sesiunea 10 octombrie – 24 octombrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 26.04.2017, publicată la data de 28 aprilie 2017


Alba

Arad

Arges

Bacau

Bihor

Bistrita-Nasaud

Botosani

Braila

Brasov

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Caras-Severin

Cluj

Constanta

Covasna

Dambovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomita

Iasi

Ilfov

Maramures

Mehedinti

Mures

Neamt

Olt

Prahova

Salaj

Satu-Mare

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare, până în 15.05.2017 inclusiv şi pot fi transmise prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestora în interiorul perioadei de contestaţii, iar în cazul în care sunt transmise pe e-mail, adresa este ionela.ivan@afm.ro. Precizăm că nu se vor lua în considerare completările sau înlocuirea documentelor componente ale dosarului depus iniţial, cu documente depuse ulterior. 

Precizăm că în Comitetul Director din 26.04.2017 au fost înaintate spre respingere dosarele analizate până la această dată, respectiv primele 50 de dosare din judeţele Alba, în ordine alfabetică până la Satu Mare inclusiv. 
Analiza dosarelor va continua, respectându-se acelaşi algoritm, ordinea numărului de înregistrare şi ordinea alfabetică a judeţelor.


PRECIZARE referitoare la depunerea cererilor de finanțare pentru
Programul "Casa Verde" – persoane fizice
 

Conform art. 15, alin. (1) din Ordinul nr. 1817 din 20 septembrie 2016 - Cererile de finanțare pentru Programul ”CASA VERDE” se pot depune la agențiile județene pentru protecția mediului doar în limita bugetului alocat pe fiecare județ. La epuizarea sumei aferente sesiunii alocată județului respectiv NU SE MAI PRIMESC cereri de finanțare.Situație statistică a Programului ”CASA VERDE”

Administraţia Fondului pentru Mediu cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a pus la dispoziția agențiilor județene pentru protecția mediului o aplicație informatică web care permite înregistrarea dosarelor pentru Programul ”CASA VERDE” în timp real.

Pentru informarea beneficiarilor Programului ”CASA VERDE”, Administrația Fondului pentru Mediu va publica zilnic situația statistică a dosarelor depuse pe fiecare județ.

24.10.2016

21.10.2016

20.10.2016

19.10.2016

18.10.2016

17.10.2016

14.10.2016

13.10.2016

12.10.2016

11.10.2016

10.10.2016


PRECIZARE

Referitor la conținutul dosarului de finanțare pentru Programul Casa Verde, facem următoarele precizări:

Ghidul de finanțare al Programului Casa Verde, aprobat prin Ordinul nr. 1817/2016, prevede la art. 13, alin. (1) lit. l) că dosarul de finanțare trebuie să cuprindă cazierul judiciar. Totodată, în temeiul prevederilor art. 4 coroborat cu punctul 1, titlul V al Capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016, persoanele fizice au dreptul de a opta pentru: 
   1. Prezentarea cazierului judiciar sau 
  2. Exprimarea consimțământului expres în vederea însărcinării structurii sau instituției publice de a face demersurile necesare pentru obținerea de la organele abilitate a extrasului de pe cazierul judiciar. 
  Astfel, solicitantul care depune dosarul de finanțare pentru Programul Casa Verde poate depune cazierul judiciar în original, sau poate opta pentru a depune consimțământul expres, conform modelului din anexa de mai jos.

Anexa – model exprimare consimțământ


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 559 din 11.10.2016 privind modificarea sumelor alocate persoanelor fizice și persoanelor juridice în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult: 

         Art.1. Cu data prezentei, suma alocată sesiunii de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,este următoarea

 • beneficiari persoane fizice - 80.000 mii lei, suma alocată fiecărui județ fiind repartizată conform Anexei la prezenta dispoziție; 
 • beneficiari persoane juridice - 14.739 mii lei
            Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe precum și Direcția Economică duc la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


  Anexa


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 483. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice: 

         Art.1. Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016
          Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice este 60.000 mii lei
          Art.3. Suma alocată fiecarui judet este repartizata conform Anexei la prezenta dispozitie. 
          Art.4. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Anexa – distribuirea bugetului alocat Programului ,,Casa Verde” - beneficiari persoane fizice, la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul de locuitori al acestuia


ANEXA 2 - CERERE de finanţare nerambursabilă

ANEXA 3 - DECLARAŢIE pe propria răspundere

Ordinul nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice


         

   Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, beneficiari persoane fizice Programul "Casa Verde Clasic"


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 483. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice: 

         Art.1. Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016
         Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice este 60.000 mii lei
         Art.3. Suma alocată fiecarui judet este repartizata conform Anexei la prezenta dispozitie. 
         Art.4. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Anexa – distribuirea bugetului alocat Programului ,,Casa Verde” - beneficiari persoane fizice, la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul de locuitori al acestuia

ANEXA 2 - CERERE de finanţare nerambursabilă

ANEXA 3 - DECLARAŢIE pe propria răspundere

Ordinul nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fiziceINTREBARI SI RASPUNSURI :


 1. Ce este un sistem de încălzire?
  • Complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii sau producerii exclusiv de energie termică și/sau apă caldă menajeră
 2. Ce este un sistem de încălzire clasic?
  • Sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului şi a combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni
 3. Care este cuantumul finanţării?Care sunt tipurile de proiecte finanţate prin program?
  1. până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
  2. pâna la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
  3. până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
  • Prin program se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:
   1. instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
   2. instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
 4. Care sunt criteriile de eligibilitate a solicitantului?
  • Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
   1. este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
   2. este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
   3. nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
   4. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
   5. nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.
 5. Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?
  1. achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;
  2. cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
  3. taxa pe valoarea adăugată (TVA).
  • Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
 6. Cum se comunică rezultatul?
  • Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.
 7. Cum pot contesta rezultatul?
  • Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului director la sediul Autorităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul Autorităţii.
  • Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei.
  • Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.
 8. Unde şi cum se depune dosarul de acceptare?
  • Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, și se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanțare cuprinde toate documentele potrivit fișei conformității administrative. Nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.
  • Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
  • Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil respectiv construcție și teren, nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare, pentru acel imobil, pe sesiune.
  • Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.
 9. Ce trebuie să conţină dosarul de finanţare?
  • Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la completarea fişei administrative ce conţine documentele de mai jos:
   1. cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
   2. decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
   3. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
   4. actul de identitate al solicitantului, în copie;
   5. actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
   6. extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
   7. documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
   8. copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
   9. pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
   10. certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;
   11. în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul, în original;
   12. certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
   13. certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
   14. adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.
Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult
(Programul "Casa Verde Clasic")


  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 484. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult: 


         Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, în perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016
         Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unitati de cult este 34.739 mii lei
         Art.3. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


Ordinul nr. 1818/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult


   

INTREBARI SI RASPUNSURI :


Cine poate participa la program?

Unităţile administrativ-teritoriale;
Instituţiile publice;
Unităţile de cult

     Unde se depune dosarul de acceptare?

Cererea de finanţare şi documentaţia anexată, legată, numerotată şi opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu

     Ce tipuri de proiecte pot fi finanţate?

În cadrul Programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

     Care sunt criteriile de eligibilitate?

Solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local, fondul pentru mediu, conform legislației naționale în vigoare b) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă; c) să nu fie înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală, precum și cu fapte care privesc disciplina financiară; d) să facă dovada că poate să asigure și va asigura contribuția proprie în vederea implementării proiectului; e) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul, teren și construcție, pe care urmează să se implementeze proiectul. f) să nu facă parte dintr-o întreprindere unică, așa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis g) în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există sistem de alimentare cu apă, funcțional.

     Care este numărul cererilor de finanţare ce pot fi depuse?

Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni de finanțare o singură cerere de finanțare. Unitățile administrativ-teritoriale/Instituțiile publice/Unitățile de cult pot solicita finanțare pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleiași cereri de finanțare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicită finanțare este obligatorie întocmirea unei documentații tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv în parte).

     Care este cuantumul finanţării?

(1) Finanțarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului. 
(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanțat împreună cu cheltuielile neeligibile constituie contribuția proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii. 
(3) Finanțarea se face eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanțare și pe măsura realizării proiectului. 
(4) Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului. 
(5) Cuantumul finanțării pentru instituțiile publice nu poate depăși valoarea de 2.000.000 lei. 
(6) Cuantumul finanțării pentru unitățile de cult nu poate depăși valoarea de 500.000 lei. 
(7) Cuantumul finanțării în cazul unităților administrativ-teritoriale nu poate depăși următoarele valori: 
                 a) 4.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000; 
                 b) 3.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 și 100.000; 
                 c) 2.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 și 50.000; 
                 d) 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 și 20.000; 
                 e) 500.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

Cuantumul finanțării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finanțare de către un solicitant.

     Conţinutul dosarului pentru Unitățile administrativ-teritoriale:

Unitățile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program trebuie să depună documentele regăsite la art. 11, alin (1)

     Conţinutul dosarului pentru Instituțiile publice/Unitățile de cult:

Instituțiile publice/Unitățile de cult care doresc participarea la Program trebuie să depună documentele regăsite la art. 11, alin (2)

     Care sunt cheltuielile eligibile?

Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului: 
a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de fezabilitate (instalații, echipamente, subansamble, construcții aferente instalațiilor); 
b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor; 
c) taxa pe valoarea adăugată (TVA); 
d) cheltuielile cu consultanța, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiția de bază.

Sumele nedecontate privind cheltuielilepentru proiectareși consultanță nu se vor reporta pentru execuție lucrări și se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanțare.

     Care sunt cheltuielile neeligibile?

Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli: 
   a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanțare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d);
   b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuției proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferențele de curs valutar; 
   c) costurile de exploatare a instalațiilor existente sau realizate în cadrul proiectului; 
   d) cheltuielile realizate în regie proprie; 
   e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor și autorizațiilor; 
   f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecat